Aizvadīta pirmā Iesvētību mācību nometnes nedēļas nogale Saldū

Kā iepriekš vēstījām, Saldus Sv. Gregora Kristīgās misijas centrā norisināsies LELB iesvētību mācības pusaudžiem, kuras organizē Liepājas diecēzes bīskaps. Aizvadīta pirmā mācību nometnes nedēļas nogale, kas notika no 23.-25. februārim. No mūsu draudzes piedalījās 4 meitenes (no 6), kas šobrīd iziet apmācības arī mūsu draudzē. Kopumā nometnē piedalījās ap 22 pusaudži no dažādām Latvijas pilsētām. Nometnes darba grupa bija Gregorskolas darbinieki un kalpotāji, pusaudžu grupu vadītāji un jaunieši, kas iesvētību mācību nometni bija izgājuši pagājušajā gadā. Viena no pozitīvākajām lietām, kuru bērni paši ļoti novērtēja bija tas, ka visu nometnes laiku viņi nevarēja izmantot savus mobilos telefonus (izņemot reizes, kad piezvanīt vecākiem). Nometnes programma bija ļoti piepildīta un dinamiska – lekcijas, lūgšanas, sporta un galda spēles, "mazās grupas" rīta rosmes, dievkalpojums u.c. Lekcijās tika apskatītas tēmas par Pasaules radīšanu un Evolūcijas teoriju, grēkā krišanu un Svētajiem Rakstiem -Bībeli. Patiess prieks bija vērot, cik draudzīgi un priecīgi bērni pavadīja šīs dažas dienas. Līdz nākošajai tikšanās reizei, bērniem tika dots mājas darbs - izlasīt Jāņa evaņģēliju, apustuļa Pāvila vēstuli efeziešiem un apmeklēt 2 dievkalpojumus. Šķiroties, visi vienisprātis sacīja, ka ļoti gaida nākošo tikšanos 6.-8. aprīlī. Pateicība visiem, kas atbalstīja mūsu jauniešu piedalīšanos šajā pasākumā gan ar lūgšanām, gan finansiāli!

0 0
Feed