Daugavpils diecēzē divi jauni mācītāji

14. augustā Daugavpils Mārtiņa Lutera katedrālē mācītāja amatā tika ordinēti divi kalpojoši evaņģēlisti: Agris Pilsums, kurš kalpo Daugavpils prāvesta iecirknī un Rolands Pētersons, kurš kalpo Madonas iecirknī. Ordinācijas dievkalpojumu vadīja Daugavpils diecēzes bīskaps Einārs Alpe, katedrāles dekāns Andis Lenšs un vēl trīs diecēzes mācītāji. Sveicināt jaunos draudžu ganus bija ieradušies gan tuvinieki, gan draudžu locekļi, kas kopā pulcēja pilnu dievnamu. Skatiet galerijā


Iepazīstinot ar sevi, par savu dzīves gājumu un Dieva aicinājumu stāsta paši jaunievestie mācītāji:

Māc. Rolands Pētersons:


“Savus pirmos soļus spēru kādā nelielā piejūras un pierobežas pilsētiņā starp Latviju un Igauniju - Ainaži. Bērnudārza gaitas uzsāku Dobelē, kur ģimene pārcēlās, lai māte uzsāktu darbu pēc profesijas – pedagogs. Absolvēju Dobeles 1.vidusskolu, iegūstot diplomu ar ievirzi literatūras novirzienā. Paralēli skolas gaitām aktīvi savas dzīves enerģiju un laiku veltīju dejošanai. Profesionāli iepazīstot ritmu, sinhronitāti un horeogrāfiju, desmit gadu laikā biju apceļojis daudzas un dažādas Latvijas un ārpus Latvijas vietas. Uzaugu ģimenē, kurā par ticības lietām neviens atklāti nerunāja un savu garīgo piederību neapliecināja. Māte jau no sākumskolas laikiem veda mani uz Dobeles evaņģēliski luteriskās baznīcas svētdienas skolu ar mērķi, ka pēcāk tikšu kristīts un iesvētīts. Lai gan cēlā iecere tobrīd izpalika, tomēr Dieva Vārds rada vietu manā sirdī, lai dzītu saknes un asnus.Savu miesīgo tēvu neesmu saticis, tāpēc pilnīgi dabīgi un pat neapzinoties konkrētu brīdi, man izveidojās attiecību saite ar Tēvu Debesīs. Vai tās bija vienpusējas vai divpusējasattiecības, tas lai paliek teoloģiskajam skalpelim, bet 2011.gadā Dobelē tiku kristīts un iesvētīts Trīsvienīgā Dieva vārdā un Viņa apsolījumos. Aicinājums saistīt savu dzīvi ar garīgukalpošanu dziļi sirdī bijis jau no bērnības, tikai neapzinājos to kā mācītāja amatu. Līdz tam es piedzīvoju daudz un dažādus dzīves notikumus. Arī pazudušā dēla laiku.2012.gadā es uzsāku studijas Lutera akadēmijā, kas dāvātās ticības un garīgās dzīves pieredzei bija dziļi un svētīgi transformējoša. Izsaku visdziļāko cieņu un pateicību akadēmijas mācībspēkiem, jo īpaši Indulim Paičam, Guntim Kalmem, Lailai Čakarei un Vilim Kolmam, kā arī akadēmijas dvēselei Helēnai Andersonei ar mīļajiem kolēģiem.Lutera akadēmiju absolvēju 2016.gada vasarā, pēc kuras, nokārtojot evaņģēlista eksāmenu, uzsāku kalpošanu lielākajās no Luteriskajām draudzēm Latvijā – Rīgas Lutera un Rīgas Krusta draudzēs. No sirds pateicos par milzīgo bagātību, ko guvu no šo draudžu apdāvinātajiem garīgajiem vadītājiem un īpašajiem cilvēkiem man līdzās. Dievs mani ir svētījis ar ģimeni, dāvājot mīļo sieviņu Dainu un trīs brīnišķīgus bērnus – Rūdolfu, Jēkabu un Paulu. Savos 33 gados, atsaucoties aicinājumam uz garīgo kalpošanu, es 14.08.2017. tiku ordinēts par mācītāju, un esmu norīkots kalpot Madonas un Liezēres draudzēs. Sajūtu lielu godu un bijību kalpot Dievam un būt kaut pašai mazākajai daļiņai, bet būt daļai no Viņa stāsta.”


Māc. Agris Pilsums:
“Es, Agris Pilsums, esmu dzimis 1957. gada 13. novembrī Rīgā un kristīts tieši gada vecumā, tātad, 1958. gada 13. novembrī Daugavgrīvas Baltajā baznīcā. Par to esmu dziļi pateicīgssaviem vecākiem. Līdz ar to man nav grūtību atcerēties savas kristības datumu, un abas dzimšanas dienas varu svinēt vienā reizē. Savukārt, apaļas jubilejas varu svinēt divus gadus pēc kārtas. Man ir grūti kaut ko pateikt par savu nākšanu pie ticības, jo gluži tāpat, kā neatceros pašu kristību notikumu, neatceros arī, ka kādreiz būtu bijis neticīgs. Sākotnēji ganticība bija tāda abstrakta un vispārēja. Mani vecāki nebija reliģiozi, negāja baznīcā un aprobežojās ar zināšanu, ka „Dievs ir”. Lai gan par to netika runāts, šī zināšana nonācaarī manī. Bērnībā reizēm aizgāju uz baznīcu un, lai gan no dievkalpojuma neko nesapratu, tas un baznīcas atmosfēra iedvesa manī „svētu bijību”. Mēs dzīvojām toreizējā KārļaMarksa ielā, bet, neskatoties uz to, ielas galā tomēr bija vecā Ģertrūdes baznīca.Jaunībā nodarbojos ar literatūru, rakstīju dzejoļus (pirmais publicētais dzejolis 17 gadu vecumā „Literatūrā un Mākslā”), un vecākie kolēģi man ļoti pārliecinoši ieteica izlasīt Bībeli, jo bez tās nav iespējams pilnvērtīgi izprast ne pasaules literatūru, ne mākslu. Paklausīju. Tas radīja tik dziļu iespaidu, ka tiku pat apsvēris iespēju pieteikties mācībām Garīgajā seminārā.Acīmredzot, nebija pienācis laiks, un šī doma izplēnēja, un ne vien tāpēc, ka vairāk būtu interesējuši pasaulīgie prieki un kārdinājumi, bet tāpēc, ka nebiju sastapis nevienu, kas varētu ievirzīt, pamudināt un stiprināt.Pagāja daudzi gadi, un 2000. gada rudenī (nejauši?) sāku koordinēt Bērzaunes baznīcas atjaunošanas darbus. 2001. gada 5. augustā kopā ar vairākiem bērzauniešiem Cesvaines evaņģēliski luteriskajā baznīcā mani iesvētīja, un šajā pašā dienā tika dibināta (atjaunota) Bērzaunes evaņģēliski luteriskā draudze. Kopš tā laika kā savas dzīves uzdevumu sajutu kalpošanu Dievam un Baznīcai, iespējams, pat ne paša apzināti izvēlētu, bet drīzāk vadītu un sakārtotu tā, ka no šī uzdevuma nav bijis iespējams atteikties.. Vadītu gan caur veiksmēm gan neveiksmēm, caur prieku un skumjiem brīžiem, caur vilšanos un atgriešanos, un atkal – prieku. Šo kalpošanu tad nu gribu turpināt, kamēr Dievs dos spēku un veselību jeb aizsauks Mūžībā.2006. gadā man uzticēja kalpot kā lektoram prāvesta Ingus Dāboliņa vadībā. 2007. gadā sāku studēt Lutera Akadēmijā. 2008. gada 21. jūnijā tiku ievests evaņģēlista amatā. 2009. gada 17. Februārī Arhibīskaps Jānis Vanags iesvētīja no drupām atjaunoto Bērzaunes baznīcu. 2011. gada 27. martā tiku norīkots kalpot Kalsnavas draudzē kā mācītāja pienākumu izpildītājs. 2012. gadā absolvēju Lutera Akadēmiju. Kopš 2016. gada 27. novembra esmu norīkots kalpot Ilūkstes, Lašu un Subates draudzēs.”Lai Dievs bagātīgi svētī ar gudrību, pazemību un mīlestību! Uzņemsim ar pateicību!

PASĀKUMI

14.09. 17:00 Lūgšanu grupa
17.09. 10:00 Dievkalpojums21.09. 17:00 Lūgšanu grupa24.09. 10:00 Dievkalpojums28.09. 17:00 Lūgšanu grupa1.10. 10:00 Dievkalpojums

DIENAS LOZUNGS

Es darīšu jums labu vēl vairāk nekā iepriekš, tad jūs zināsiet, ka Es esmu Kungs. (Ech 36:11)

0 0
Feed