Draudzes pusaudži izbaudīja “Piedzīvojumu nedēļu” Saldū

No 10.-16. Jūnijam Saldū norisinājās pusaudžu kristīgā nometne “Piedzīvojumu nedēļa”, kas bija LELB pusaudžu Iesvētību apmācību trešā-noslēdzošā daļa. Šoreiz, no mūsu vidus devās trīs meitenes. Kopumā, nometnē piedalījās ap 40 jaunieši no visas Latvijas. No tiem, 18 izgāja iesvētību apmācības un saņēma apliecības, bet pārējie bija kalpotāji (iepriekšējā gada absolventi), kas pieaugušajiem palīdzēja nometnes norisē.

Nometne tiešām bija piedzīvojumiem un aktivitātēm bagāta. Pusaudži ne tikai mācījās telpās, bet ļoti daudz laika pavadīja dabā, kas arī ietvēra gan teorētisku, gan praktisku mācīšanos. Paralēli spēlēm, atrakcijām, lūgšanu svētbrīžiem, tika organizēti pārgājieni un komandu darbs, kas ļoti labi palīdzēja saliedēt jauniešus un kļūt par labiem draugiem.

No 10.-16. Jūnijam Saldū norisinājās pusaudžu kristīgā nometne “Piedzīvojumu nedēļa”, kas bija LELB pusaudžu Iesvētību apmācību trešā-noslēdzošā daļa. Šoreiz, no mūsu vidus devās trīs meitenes. Kopumā, nometnē piedalījās ap 40 jaunieši no visas Latvijas. No tiem, 18 izgāja iesvētību apmācības un saņēma apliecības, bet pārējie bija kalpotāji (iepriekšējā gada absolventi), kas pieaugušajiem palīdzēja nometnes norisē.

Nometne tiešām bija piedzīvojumiem un aktivitātēm bagāta. Pusaudži ne tikai mācījās telpās, bet ļoti daudz laika pavadīja dabā, kas arī ietvēra gan teorētisku, gan praktisku mācīšanos. Paralēli spēlēm, atrakcijām, lūgšanu svētbrīžiem, tika organizēti pārgājieni un komandu darbs, kas ļoti labi palīdzēja saliedēt jauniešus un kļūt par labiem draugiem.
Kā lielākais piedzīvojums bija laivu brauciens pa Ventas upi un nakšņošana teltīs upes krastā, orientēšanās mežā un pa Saldus pilsētu. Vairāki pusaudži pirmo reizi piedzīvoja brīvdabas dievkalpojumu.
Šajā reizē jaunieši apguva tādas kristīgas tēmas kā: Jēzus Kristus=Dieva Dēls, Svētais Gars,Kristība, Svētais Vakarēdiens, Grēksūdze, Debesu valstība, Mūžīgā dzīvība, Kristīgās konfesijas, Baznīcas gads un liturģiskās krāsas, Draudze=Dieva ģimene u.c. Lekcijas bija sagatavojis māc. Roberts Otomers, māc. Raimonds Mežiņš un Liepājas diecēzes bīskaps +Hanss MartinsJensons.
Nometnes beigās pusaudžiem bija jāuzraksta pārbaudes darbs par Iesvētību kursā dzirdēto un piedzīvoto – tas bija domraksts un tests. Svinīgajā noslēguma pasākumā tika izsniegtas apliecības. Šis dokuments ir par apliecinājumu, ka pusaudzis ir gatavs un var tikt iesvētīts savā draudzē.
Šīs nometnes sakarā, augustā vēl ir paredzēts 2 dienu salidojums, kurā atskatīsimies uz piedzīvoto nometnē un pēc tās.
Daugavpils draudzes vadība pateicas visiem, kas bija par atbalstu mūsu draudzes jaunajai paaudzei gan finansiāli, gan ar aizlūgšanām. Mūsu jaunieši ir mūsu draudzes nākotne! Īpašs paldies jauniešu vecākiem par sadarbību!
Video:

0 0
Feed