Piedalies svinīgajā dievkalpojumā Rīgas Domā Reformācijas 500. gadadienā

Piedalies svinīgajā dievkalpojumā Rīgas Domā Reformācijas 500. gadadienā

31. oktobrī, Luteriskās baznīcas visā pasaulē svinēs Reformācijas 500 gadus. Arī mūsu Latvijas Evaņģēliski Luteriskajā Baznīcā draudzes ir aicinātas svinīgi atzīmēt šo notikumu. Jau visa gada garumā, daudzās mūsu baznīcās un sabiedriskās vietās, varēja piedalīties dažādos pasākumos, izstādēs, koncertos u.c.

Uz svinīgo dievkalpojumu Rīgas Domā tiek aicinātas visas LELB draudzes 28. Oktobrī (sestdiena) plkst. 14:00!


No Daugavpils draudzes tiks organizēts transports uz šo pasākumu, tādēļ, visiem kas vēlas piedalīties šajā dievkalpojumā, lūgums, pieteikties pie draudzes mācītāja vai priekšnieka: tel. 26315707; 29492588!


„Te es stāvu un citādi nevaru. Dievs, palīdzi man! Āmen.” Mārtiņš Luters

0 0
Feed