Vasarsvētkos iesvētībās draudzei piepulcējās sešas jaunietes

Vasarsvētkos iesvētībās draudzei piepulcējās sešas jaunietes

20. maijā, svinīgajā Vasarsvētku dievkalpojumā tika iesvētītas 6 meitenes. Mazās Svētdienas skolas apmeklētājas nu jau izaugušas par brīnišķīgām pusaudzēm, kas labprāt apmeklēja Iesvētību mācību kursu, lai tiktu uzņemtas kā pilntiesīgas draudzes locekles. Meitenes piedalījās arī Iesvētību mācību nometnēs, kas notika šajā pavasarī Saldū un ar prieku piedalīsies “piedzīvojumu nedēļā”, kas ir noslēdzošā iesvētību mācību nometnes daļa. Meitenes izteikušas vēlmi turpināt šādas tikšanās reizes draudzē, kad kopīgi var pārrunāt aktuālas tēmas, iepazīt Dieva Vārdu, lūgties, dziedāt un skatīties filmas.

Priecājamies par mūsu draudzes jaunatni un ceram uz daudziem kopīgiem piedzīvojumiem kopā ar Dievu! Īpaša pateicība arī meiteņu vecākiem par visāda veida atbalstu gan saviem bērniem, gan draudzei!

0 0
Feed