<<… kas meklē, atrod, kas klauvē, tam atvērs.>> Lk.11:10

Uzdot savus jautājumus

DRAUDZES GARĪGĀ UN SAIMNIECISKĀ VADĪBA

Daugavpils diecēzes bīskaps Einārs Alpe


Draudzes mācītājs, prāvests, katedrāles dekāns Andis Lenšs

Draudzes priekšnieks
Andrejs Rudāns

Mantzinis
Egīls GribačenoksDRAUDZES PADOMES LOCEKĻI:

Sandra Strode
Angelika Paškeviča
Valērijs Dombrovskis
Ilze Donika
Raivis Martinsons
Vita Gerasimova
Jolanta Boreiko
Tālivaldis Kalvāns
Elīna Škutāne

NOZARU VADĪTĀJI:

Guna Lenša (Svētdienas skola)
Jolanta Boreiko (Baznīcas mūzika)
Andrejs Rudāns (Saimnieciskie darbi)

Šeit Jums ir iespēja uzdot savus jautājumus draudzes mācītājiem, bīskapam, draudzes priekšniekam, padomes locekļiem un nozaru vadītājiem.

PASĀKUMI


07.06. 17:00 - Lūgšanu grupa 

10.06. 10:00 Dievkalpojums

14.06. 17:00 – Lūgšanu grupa

17.06. 10:00 – Dievkalpojums

21.06. 17:00 – Lūgšanu grupa

24.06. 10:00 – Dievkalpojums

DIENAS LOZUNGS


Neaizmirstiet viesmīlību! Svešiniekus uzņemdami, daži, pašiem nezinot, ir uzņēmuši eņģeļus. (Ebr 13:2)ĪSCEĻI