<<… kas meklē, atrod, kas klauvē, tam atvērs.>> Lk.11:10

Uzdot savus jautājumus

DRAUDZES GARĪGĀ UN SAIMNIECISKĀ VADĪBA

Daugavpils diecēzes bīskaps Einārs Alpe


Draudzes mācītājs, prāvests, katedrāles dekāns Andis Lenšs

Draudzes priekšnieks
Andrejs Rudāns

Mantzinis
Egīls GribačenoksDRAUDZES PADOMES LOCEKĻI:

Sandra Strode
Angelika Paškeviča
Valērijs Dombrovskis
Ilze Donika
Raivis Martinsons
Vita Gerasimova
Jolanta Boreiko
Tālivaldis Kalvāns
Elīna Škutāne

NOZARU VADĪTĀJI:

Guna Lenša (Svētdienas skola)
Jolanta Boreiko (Baznīcas mūzika)
Andrejs Rudāns (Saimnieciskie darbi)

Šeit Jums ir iespēja uzdot savus jautājumus draudzes mācītājiem, bīskapam, draudzes priekšniekam, padomes locekļiem un nozaru vadītājiem.

PASĀKUMI


10.05. 17:00 - Lūgšanu grupa 

10.05. 18:00 Debesbraukšanas dienas dievkalpojums

13.05. 10:00 – Bībeles studijas

17.05. 18:00 – Lūgšanu grupa

20.05. 10:00 – Vasarsvētku dievkalpojums

24.05. 17:00 – Lūgšanu grupa

27.05. 10:00 – Dievkalpojums Trīsvienības svētkos

31.05. 17:00 – Lūgšanu grupa

DIENAS LOZUNGS


Jēzus saka: Es neatstāšu jūs bāreņus, Es nākšu pie jums. (Jņ 14:18)ĪSCEĻI