<<Mans nams būs lūgšanas nams visām tautām.>> Jes. 56:7

Kontakti

Einārs Alpe

Daugavpils diecēzes bīskaps
Einārs Alpe
Tālr. +371 26 572 829
E-pasts: Einars.alpe@gmail.com

Andis Lenšs

Daugavpils Mārtiņa Lutera katedrāles dekāns,
Daugavpils iecirkņa prāvests, draudzes mācītājs

Andis Lenšs
Tālr. +371 26 315 707
E-pasts: andis.lenss@inbox.lv

Andrejs Rudāns

Katedrāles draudzes priekšnieks
Andrejs Rudāns
Tālr. +371 29 492 588
E-pasts: arte2@inbox.lv

Katedrāles adrese:
18. novembra iela 66, Daugavpils, LV-5404

Draudzes kanceleja:
Mazā dārza iela 1-2, Daugavpils, LV-5404
E-pasts: info@luterakatedrale.lv
Kontakttālrunis: +371 26 315 707

Draudzes rekvizīti: 
Daugavpils Mārtiņa Lutera evaņģēliski luteriskā draudze
Reģ. nr. 90000237536
Adrese: Mazā dārza iela 1-2, Daugavpils, LV - 5404
Konts: LV05HABA0551043167255
Kods: HABALV22

PASĀKUMI


10.05. 17:00 - Lūgšanu grupa 

10.05. 18:00 Debesbraukšanas dienas dievkalpojums

13.05. 10:00 – Bībeles studijas

17.05. 18:00 – Lūgšanu grupa

20.05. 10:00 – Vasarsvētku dievkalpojums

24.05. 17:00 – Lūgšanu grupa

27.05. 10:00 – Dievkalpojums Trīsvienības svētkos

31.05. 17:00 – Lūgšanu grupa

DIENAS LOZUNGS


Jēzus saka: Es neatstāšu jūs bāreņus, Es nākšu pie jums. (Jņ 14:18)ĪSCEĻI