Ar gaišu, svētīgu un sirdssiltu noskaņu aizvadīts Ziemassvētku laiks

Ar gaišu, svētīgu un sirdssiltu noskaņu aizvadīts Ziemassvētku laiks

24. decembrī, kā ikkatru gadu, sagaidījām Kristus Dzimšanas svētkus ar pieklusinātu dievkalpojumu, kurā aktīvi iesaistījās bērni un jaunieši. Dievkalpojumu vadīja Daugavpils diecēzes bīskaps Einārs Alpe un katedrāles dekāns Andis Lenšs.

24. decembrī, kā ikkatru gadu, sagaidījām Kristus Dzimšanas svētkus ar pieklusinātu dievkalpojumu, kurā aktīvi iesaistījās bērni un jaunieši. Dievkalpojumu vadīja

Daugavpils diecēzes bīskaps Einārs Alpe un katedrāles dekāns Andis Lenšs. Ļoti sirsnīga izvērtās dievkalpojuma muzikālā daļa, jo tajā dalību ņēma draudzes bērni un jaunieši. Katrs bija sagatavojis kādu dziesmu, kā arī izpaudās kā solisti kopdziesmās. Pateicamies draudzes ērģelniecei Jolantai Boreiko par bērnu un pieaugušo vokālistu sagatavošanu!