<<Mans nams būs lūgšanas nams visām tautām>> Jes. 56:7

Kontakti

Einārs Alpe

Daugavpils diecēzes bīskaps
Einārs Alpe
Tālr. +371 26 572 829
E-pasts: Einars.alpe@gmail.com

Andis Lenšs

Daugavpils Mārtiņa Lutera katedrāles dekāns, draudzes mācītājs
Andis Lenšs
Tālr. +371 26 315 707
E-pasts: andis.lenss@inbox.lv

Vita Gerasimova

Draudzes priekšniece
Vita Koževņikova
Tālr. +371 25 606 104
E-pasts: vita.gerasimova@inbox.lv

Katedrāles adrese:
18. novembra iela 66, Daugavpils, LV-5404

Draudzes kanceleja:
Mazā dārza iela 1-2, Daugavpils, LV-5404
E-pasts: draudze@luterakatedrale.lv
Kontakttālrunis: +371 26 315 707

Draudzes rekvizīti:
LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS DAUGAVPILS MĀRTIŅA LUTERA DRAUDZE
Reģ. nr. 90000237536
Adrese: Mazā dārza iela 1-2, Daugavpils, LV - 5404
Konts: LV05HABA0551043167255
Kods: HABALV22

PASĀKUMI

ĪSCEĻI