<<Mans nams būs lūgšanas nams visām tautām.>> Jes. 56:7

Kontakti

Einārs Alpe

Daugavpils diecēzes bīskaps
Einārs Alpe
Tālr. +371 26 572 829
E-pasts: Einars.alpe@gmail.com

Andis Lenšs

Daugavpils Mārtiņa Lutera katedrāles dekāns,
Daugavpils iecirkņa prāvests, draudzes mācītājs

Andis Lenšs
Tālr. +371 26 315 707
E-pasts: andis.lenss@inbox.lv

Katedrāles adrese:
18. novembra iela 66, Daugavpils, LV-5404

Draudzes kanceleja:
Mazā dārza iela 1-2, Daugavpils, LV-5404
E-pasts: info@luterakatedrale.lv
Kontakttālrunis: +371 26 315 707

Draudzes rekvizīti: 
Daugavpils Mārtiņa Lutera evaņģēliski luteriskā draudze
Reģ. nr. 90000237536
Adrese: Mazā dārza iela 1-2, Daugavpils, LV - 5404
Konts: LV05HABA0551043167255
Kods: HABALV22

PASĀKUMI


09.05. 17:00 Lūgšanu grupa

12.05. 10:00 Dievkalpojums

13.05. 19:00 Alfa kurss

16.05. 17:00 Lūgšanu grupa

19.05. 10:00 Dievkalpojums

20.05. 19:00 Alfa kurss

23.05. 17:00 Lūgšanu grupa

26.05. 10:00 Dievkalpojums

27.05. 19:00 Alfa kurss

30.05. 17:00 Lūgšanu grupa

DIENAS LOZUNGS #10

Lai katra mēle apliecinātu, ka Kungs ir Jēzus Kristus Dievam Tēvam par slavu. (Flp 2:11)

Sākuma datums: 13/05/2019 00:00

Beigu datums: 14/05/2019 00:00

ĪSCEĻI