<<Mans nams būs lūgšanas nams visām tautām.>> Jes. 56:7

Kontakti

Einārs Alpe

Daugavpils diecēzes bīskaps
Einārs Alpe
Tālr. +371 26 572 829
E-pasts: Einars.alpe@gmail.com

Andis Lenšs

Daugavpils Mārtiņa Lutera katedrāles dekāns,
Daugavpils iecirkņa prāvests, draudzes mācītājs

Andis Lenšs
Tālr. +371 26 315 707
E-pasts: andis.lenss@inbox.lv

Draudzes priekšniece
Vita Gerasimova
Tālr. +371 25 606 104
E-pasts: vita.gerasimova@inbox.lv

Katedrāles adrese:
18. novembra iela 66, Daugavpils, LV-5404

Draudzes kanceleja:
Mazā dārza iela 1-2, Daugavpils, LV-5404
E-pasts: info@luterakatedrale.lv
Kontakttālrunis: +371 26 315 707

Draudzes rekvizīti: 
Daugavpils Mārtiņa Lutera evaņģēliski luteriskā draudze
Reģ. nr. 90000237536
Adrese: Mazā dārza iela 1-2, Daugavpils, LV - 5404
Konts: LV05HABA0551043167255
Kods: HABALV22

PASĀKUMI

19.01. 10:00 Dievkalpojums

23.01. 17:00 Lūgšanu grupa

26.01. 10:00 Dievkalpojums - Svētdienas skola

30.01. 17:00 Lūgšanu grupa

02.02. 10:00 Dievkalpojums -   Svētdienas skola

06.02. 17:00 Lūgšanu grupa


09.02. 10:00 Dievkalpojums - 

Svētdienas skola

DIENAS LOZUNGS 21.01

Pateicos Tavam Vārdam par Tavu žēlastību un patiesību, jo augstāk par visu Tu esi pacēlis savu Vārdu un savu apsolījumu. (Ps 138:2)

Sākuma datums: 24/11/2019 00:00

Beigu datums: 25/11/2019 00:00

ĪSCEĻI