Augustā gaidām ciemos Ingrijas akadēmisko kori “Inkeri”

22. augustā plkst. 18:00, katedrālē uzstāsies Ingrijas akadēmiskais koris “Inkeri”.


Koris izveidojās 1990. gadā pēc Ingrijas somu biedrības iniciatīvas Karēlijā. Kopš tā laika, kolektīvs aktīvi iesaistās dažādos pilsētas un baznīcu pasākumos, vietējos un starptautiskos konkursos. Daudz koncertējuši Somijā, Igaunijā, Norvēģijā, Šveicē un citur. Kopumā, korī aktīvi iesaistās 30 dziedātāji, izpildot ne tikai somu folkloras mūziku, bet arī garīgo mūziku un pasaules klasiku. Kā sacījis kora vadītājs Igors Arhipovs: “Mēs esam vienīgie ingrieši, kuri var atskaņot jebkuru pasaules mūzikas klasiku.”

Pirmajā sastāvā, pārsvarā, bija somu izcelsmes koristi, kuri pulcējās, lai atkal izdziedātu savu senču mantotās dziesmas. Tajā laikā, daudzi joprojām zināja un runāja somu valodā. Šobrīd vairs tikai mazākā daļa saprot somu valodu. Neskatoties uz to, korī aktīvi darbojas krievi, kuri labprāt dzied arī somu tautasdziesmas. Pēc Krievijā veiktajiem uzskaites datiem, tur dzīvo aptuveni 441 Ingrijas soms.