Draudzē atsākušās Bībeles studijas

Draudzē atsākušās Bībeles studijas

Pēc vairāku draudzes locekļu ierosinājuma, esam atkal mūsu draudzē atsākuši Bībeles studijas. Tā ir lieliska iespēja pavadīt laiku stiprinot savu ticību ārpus svētdienas dievkalpojumiem.

„Bijība Tā Kunga priekšā ir atziņas sākums.” /Sal.pam. 1:7/

Bībeles studijas ir vertīga izziņas iespēja gan ticībā pieredzējušajiem, gan iesācējiem. Studiju formāts un gaisotne  ļauj brīvi pārrunāt neskaidrības par garīgām tēmām un Svēto Rakstu tekstiem. Pirmajā nodarbībā, kas notika 23. Septembrī, kopīgi nolēmām padziļināti iet cauri Mateja evaņģēlijam, kopīgi lasot un pārrunājot pa vienai grāmatas nodaļai. Vakara gaitā arī kopā dziedam, pateicamies Dievam un aizlūdzam par dažādām vajadzībām. Esam apņēmības pilni turpināt iesākto katru ceturtdienu no plkst. 18:30 līdz aptuveni 20:30.

Aicinām pievienoties ikvienu interesentu!

Vairāk informācijas vari iegūt rakstot mums uz draudze@luterakatedrale.lv vai pa tel. 25606104, 26106503 (WhatsApp)