Draudzē iesākās jauns “Alfa kurss”

No 14. Oktobra draudzē iesākās trešā “Alfa kursa” sezona. Katru

pirmdienas vakaru plkst. 18:00 pulcējamies draudzes namā, lai kopīgi apgūtu
Kristīgās ticības pamatus.

No 14. Oktobra draudzē iesākās trešā “Alfa kursa” sezona. Katru

pirmdienas vakaru plkst. 18:00 pulcējamies draudzes namā, lai kopīgi apgūtu
Kristīgās ticības pamatus.

“Alfa kurss” ir 11 nodarbību cikls, kas dod iespēju cilvēkiem
iepazīties ar Kristietību neformālā gaisotnē, neatkarīgi
no cilvēka ticības pārliecības. Tas ir starpkonfesionāls kurss – tas neierobežo
konkrētā konfesijā. “Alfa kurss” dod brīvību uzdot jautājumus, kas saistās ar
ticību un kursa noslēgumā izlemt, vai cilvēks vēlas turpināt iesākto ticības
ceļu.

Vakars iesākas ar kopīgām vakariņām, turpinās ar lekciju, diskusijām un
muzicēšanu.

“Alfa” ir pazīstams visā pasaulē un ir kļuvis ļoti populārs starp
cilvēkiem, kuri vēl nav gatavi spert soli, lai ienāktu kādā konkrētā draudzē.

Lai gan rudens “Alfa” mūsu
draudzē ir jau iesācies, gaidīsim ikvienu interesentu vēl arī 21. un 28.
Oktobrī!Vairāk par pašu “Alfu” var uzzināt http://latvija.alpha.org/

0 0
Feed