Draudzē iesākās jauns “Alfa kurss”

No 14. Oktobra draudzē iesākās trešā “Alfa kursa” sezona. Katru pirmdienas vakaru plkst. 18:00 pulcējamies draudzes namā, lai kopīgi apgūtu Kristīgās ticības pamatus.

No 14. Oktobra draudzē iesākās trešā “Alfa kursa” sezona. Katru pirmdienas vakaru plkst. 18:00 pulcējamies draudzes namā, lai kopīgi apgūtu Kristīgās ticības pamatus. “Alfa kurss” ir 11 nodarbību cikls, kas dod iespēju cilvēkiem iepazīties ar Kristietību neformālā gaisotnē, neatkarīgi no cilvēka ticības pārliecības. Tas ir starpkonfesionāls kurss – tas neierobežo konkrētā konfesijā. “Alfa kurss” dod brīvību uzdot jautājumus, kas saistās ar ticību un kursa noslēgumā izlemt, vai cilvēks vēlas turpināt iesākto ticības ceļu.

Vakars iesākas ar kopīgām vakariņām, turpinās ar lekciju, diskusijām un muzicēšanu. “Alfa” ir pazīstams visā pasaulē un ir kļuvis ļoti populārs starp cilvēkiem, kuri vēl nav gatavi spert soli, lai ienāktu kādā konkrētā draudzē.
Lai gan rudens “Alfa” mūsu draudzē ir jau iesācies, gaidīsim ikvienu interesentu vēl arī 21. un 28. Oktobrī!

Vairāk par pašu “Alfu” var uzzināt http://latvija.alpha.org/