Draudzē notiks Draudzes padomes vēlēšanas

Sakarā ar to, ka Decembrī no amata un Draudzes padomes aizgāja līdzšinējais draudzes priekšnieks, draudzes vadīšanai tika ievēlēta Pārvaldes komisija 3 cilvēku sastāvā (priekšnieka pienākumu izpildītājs, mantzinis un revidents). Pārvaldes komisija darbosies līdz brīdim, kad draudzē tiks ievēlēta jauna Padome.

Vēlēšanu Nominācijas komisija, kuru iecēla draudzes mācītājs, uzrunāja draudzes locekļus par iespēju darboties jaunajā Draudzes padomē. Tāpat, tika nolemts, ka jaunās Draudzes padomes vēlēšanas notiks 2019. gada 19. maijā. Vēlēšanās aicināti piedalīties visi draudzes locekļi. Balsstiesīgi vēlētāji būs tie klātesošie, kuri ir nomaksājuši draudzes locekļa ikgadējo ziedojumu par pagājušo (2018) gadu.

Ar kandidātu sarakstu var iepazīties baznīcā pie ziņojumu dēļa vai piezvanot draudzes mācītājam.