Informācija par reliģisko darbību organizēšanu ierobežojumu laikā

Ministru kabinets ir noteicis ļoti stingrus ierobežojumus visāda veida sapulcēm un iedzīvotāju pulcēšanai. Šie ierobežojumi ir līdz š.g. 15.novembrim, t.i., nepilnas 4 nedēļas.

Tieslietu ministrs Jānis Bordāns skaidroja, ka šo strikto ierobežojumu iemesls ir ļoti augstais saslimstības rādītājs un kritiskais stāvoklis slimnīcās. Kā daudzviet tiek skaidrots, valdība cer, ka stingri ierobežojumi palīdzēs apturēt saslimstības pieaugumu un pat panākt samazināšanos.

No Tieslietu ministrijas pārstāvju skaidrojumiem bija iespējams saprast kā ārkārtas situācijas laikā līdz 15.novembrim varēs notikt reliģiskā dzīve mūsu draudzēs, ņemot vērā striktus pulcēšanās ierobežojumus.

1) Dievnami var būt atvērti laikā no pl. 6.00 līdz 19.00. Tas nozīmē, ka laikā līdz 15.novembrim kādām draudzēm nedēļas vakara dievkalpojumu laiki būtu jāmaina, lai varētu iekļauties šā laika ierobežojumos. Varbūt palīdzoši būtu draudzēm pie ziņojumu dēļiem izlikt laikus, kuros dievnams ir atvērts individuāliem apmeklējumiem un parūpēties, ka šajā laikā ir kāds draudzes kalpotājs, kas atrodas dievnamā.

2) Līdzīgi kā iepriekš, kad bija pulcēšanās ierobežojumi, draudzēs kalpojošie mācītāji vada dievkalpojumus, kā to nosaka viņu amata pienākumi.


3) Uz dievkalpojumiem draudze netiek īpaši aicināta un pulcēta, bet dievkalpojumi notiek jau iepriekš draudzei zināmā, ierastā laikā.

4) Ministru kabineta rīkojums nosaka uzturēšanās laiku iekštelpās pilnīgi visām sabiedrības jomām, tai skaitā arī baznīcām, tas ir orientējoši 15 minūtes. Tas nozīmē, ka šajās 4 nedēļās līdz 15.novembrim, mēs atrodam risinājumus kā mūsu draudžu locekļi var ierasties un īslaicīgi uzturēties dievnamā, piedalīties dievkalpojumā, dzirdēt Dieva Vārdu, saņemt grēku piedošanas pasludinājumu un baudīt Svēto Vakarēdienu. Šeit mācītāji un draudzes var meklēt dievlūdzējiem garīgi piemērotāko risinājumu. Viens no risinājumiem būtu, Dievkalpojuma laikā dievlūdzēji ienāk dievnama iekštelpās tikai, lai dzirdētu sprediķi, lūgšanas vai, lai saņemtu Sv.Vakarēdienu, bet nepaliek uz visu dievkalpojuma laiku. Otrs, ka mācītājs iepriekš ieraksta dievkalpojumu un pārraida to, bet draudzes locekļi ierodas uz dievnamu, lai saņemtu grēku piedošanu un Sv.Vakarēdienu.


5) Tiek noteikti stingrāki telpas ierobežojumi - vienai personai nodrošinot ne mazāk kā 15 m2 no publiski pieejamo telpu platības un nodrošinot, ka reliģiskās darbības veikšanas vietā vienlaikus atrodas ne vairāk kā 20 % no kopējā iespējamā cilvēku skaita, ko pieļauj apmeklētājiem pieejamā telpu platība un infrastruktūra.

6) Izvadīšanas notiek tikai brīvā dabā. Kā tas bija iepriekš, Bērēs drīkst piedalīties tikai līdz 20 cilvēkiem.


7) Kristības var notikt tikai 2 mājsaimniecību ietvaros, nepārsniedzot 10 cilvēku skaitu. Tas nozīmē, ka dievkalpojumā piedalās tikai bērnu vecāki un krustvecāki un vēl daži cilvēki.
8) Laulību reģistrācija iespējama tikai laulājamam pārim un lieciniekiem. Turklāt, Tieslietu ministrija ir noteikusi, ka garīdzniekam, kurš civiltiesiski reģistrē laulības ir jābūt ar izslimošanas vai vakcinācijas sertifikātu.

9) Šajā laikā, kad noteikts ārkārtas stāvoklis, visiem ir jālieto mutes un deguna aizsegi. Tikai mācītājs, kurš vada liturģiju un atrodas altāra telpā tālāk no draudzes var nevilkt masku.


10) Nenotiek nekādas sapulces un klātesošās sēdes. Arī koru mēģinājumi un koncerti nevar notikt. Tas nozīmē, ka līdz 15.novembrim atliksim iecerētos pasākumus, tai skaitā vēlēšanas, kas bija ieplānotas.

11) Dziedāšana dievkalpojumos nav ieteicama, bet, ja dzied, tādā gadījumā tikai ar masku. Ja dievkalpojuma laikā dzied kāds dziedātājs, tad var dziedāt tikai speciālā zonā, tad var nelietot masku.


12) Veicot dievkalpojuma ierakstus var nevilkt maskas, ja nav klātesošo cilvēku vai ir liela distance līdz tuvākajiem draudzes locekļiem.

Paliekot mājās, draudžu locekļi aicināti kopt savu ticību ar pieejamiem līdzekļiem – noturot mājas svētbrīžus, lasot Sv.Rakstus un lūdzot, klausoties mācītāju uzrunas un attālināti piedaloties dievkalpojumos, ko pārraida mūsu draudzes, kuras jau iepriekšējā pandēmijas vilnī parādīja, ka to spēj paveikt kvalitatīvi un iedvesmojoši. Aicinām mudināt un ieteikt savējiem šīs vietnes un dalīties ar saitēm.

Tāpat aicinām atbalstīt savas draudzes ar ziedojumiem, jo šajā laikā mūsu draudzēs tāpat ir izdevumi, kas saistās ar mācītāja atalgošanu, dievnama uzturēšanu un citi izdevumi. Varam piedomāt, kā cilvēkiem atgādināt par ziedošanu un darīt pieejamu draudzes ziedojumu kontu, kā arī atvieglot ziedošanu ar mūsdienīgiem līdzekļiem.


“Kunga Jēzus Kristus žēlastība un Dieva mīlestība un Svētā Gara sadraudzība lai ir ar jums visiem!”
2.Korintiešiem 13:13

Informācijas avots:
Vēstule no Dzintara Laugaļa (Draudžu lietu daļas vadītāja)