Kapusvētki luterāņu kapos 2020, Daugavpils prāvesta māc. Anda Lenša apkalpotajās draudzēs.

Kapusvētki luterāņu kapos 2020, Daugavpils prāvesta māc. Anda Lenša apkalpotajās draudzēs.

4. Jūlijs (sestdiena)

Varnaviču 10:00
Putramišķu, 12:00
Elmeniešu, 14:00

5. Jūlijs (svētdiena)
Demenes 12:00
Ēģiptes, 13:00

4. Jūlijs (sestdiena)

Varnaviču 10:00
Putramišķu, 12:00
Elmeniešu, 14:00

5. Jūlijs (svētdiena)
Demenes 12:00
Ēģiptes, 13:00

11. Jūlijs (sestdiena)
Lavides 11:00
Kazimirvāles, 12:00
Subates, 13:30

25. Jūlijs (sestdiena)
Āpšu 10:00
Vecsalienas, 12:00
Jankišķu, 13:00
Bebrenes, 16:00
Ilzes, 17:00

1.Augusts (sestdiena)
Berķeneles 10:00
Daugavpils, 11:00
Plonišķu, 13:00
Ķiocu, 15:00
Ūdenānu, 16:00
Vagulānu, 17:00

8. Augusts (sestdiena)
Auzānu 11:00
Dzelzavas, 12:30
Biržu, 14:00
Minsteru, 16:00
Ērgļu, 17:00

15. Augusts (sestdiena)
Elernes 10:00
Sīķeles, 11:00