🗓️ Kapusvētki luterāņu kapos 2021

Draudzēs, kuras apkalpo Daugavpils M.Lutera draudzes māc. Andis Lenšs

️️ 26.06.2021
Červonkas 11:00
Ezerpurva 12:00
Muktānu 13:00

️ 3.07.2021
Varnaviču 10:00
Putramišķu 12:00
Elmeniešu 14:00

️ 10.07.2021
Demenes 10:00
Ēģiptes 11:00
Lavides 13:00
Kazimirvāles 14:00
Subates 15:00

️ 17.07.2021
Vecsalienas 12:00
Jankišķu 13:00
Bebrenes 16:00
Ilzes 17:00

️ 24.07.2021
Āpšu 10:00
Berķeneles 12:00
Daugavpils 13:00
Plonišķu 14:00

️ 31.07.2021
Gulbenes 11:00
Baltmuižas 12:00
Amasišķu 13:00
Ķiocu 15:00
Ūdenānu 16:00
Vagulānu 17:00

7.08.2021
Auzānu 11:00
Dzelzavas 12:30
Biržu 14:00
Minsteru 16:00
Ērgļu 17:00

️ 14.08.2021
Elernes 10:00
Sīķeles 11:00