Kapusvētki luterāņu kapos 2023

Kapusvētki luterāņu kapos, kurus apkalpo māc. Andis Lenšs

Svētdien, 25. jūnijā
Varnaviču 10:00
Putramišķu 12:00
Elmeniešu 14:00

Sestdien, 1. jūlijā
Demenes 10:00
Ēģiptes 11:00 Červonkas 13:00
Ezerpurva 14:00
Muktānu 15:00

Sestdien, 8.jūlijā
Baltmuižas 12:00
Lavides 13:00
Kazimirvāles 14:00
Subates 15:00

Sestdien, 15. jūlijā
Āpšu 10:00
Vecsalienas 13:00
Jankišķu 14:00

Sestdien, 22. jūlijā
Berķeneles 10:00
Daugavpils 11:00
Plonišķu 13:00
Bebrenes 15:00
Ilzes 16:00

Sestdien, 29. jūlijā
Ķiocu 10:00
Ūdenānu 11:00
Vagulānu 12:00

Sestdien, 5. augustā
Elernes 10:00
Sīķeles 11:00
Gulbenes 13:00
Amasišķu 14:00

Sestdien, 12. augustā
Auzānu 11:00
Dzelzavas 12:30
Biržu 14:00
Minsteru 15:30
Ērgļu 17:00