Kapusvētki luterāņu kapos 2024

Kapusvētki luterāņu kapos, kurus apkalpo māc. Andis Lenšs

29. JŪNIJS
Varnaviču - 10:00
Putramišķu - 12:00
Elmeniešu - 14:00

6. JŪLIJS
Demenes - 10:00
ĒģipteS - 11:00
Červonkas - 13:00
Ezerpurva - 14:00
Muktānu - 15:00

13. JŪLIJS
Baltmuižas - 12:00
Lavides - 13:00
Kazimirvāles - 14:00
Subates - 15:00

20. JŪLIJS
Berķeneles - 10:00
Daugavpils - 11:30
Vecsalienas - 13:00
Jankišķu - 14:00

27. JŪLIJS
Āpšu - 10:00
Plonišķu - 13:00
Bebrenes - 15:00
Ilzes - 16:00

3. AUGUSTS
Gulbenes - 10:00
Amasišķu - 11:00
Ķiocu - 13:00
Ūdenānu - 14:00
Vagulānu - 15:00

10. AUGUSTS
Elernes - 10:00
Sīķeles - 11:00
Minsteru - 14:00
Ērgļu - 15:30

17. AUGUSTS
Auzānu - 11:00
Dzelzavas - 12:30
Biržu - 14:00