Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca ar plašu programmu svinēs savu simtgadi

Šogad Latvijas Evaņģēliski luteriskā Baznīca (LELB) svin Reformācijas Latvijā piecsimtgadi un LELB simto dzimšanas dienu. Tāpēc sestdien, 16.jūlijā, Rīgā notiks Baznīcas diena. Tā sāksies ar svētbrīdi Rīgas Sv.Pētera baznīcā, tālāk dodoties procesijā uz Doma laukumu.

No plkst.12:00 Doma dārzā paredzēta sadraudzība ar muzikālo noformējumu. Visu dienu darbosies kafejnīca, kuru ikviens varēs apmeklēt, tikties ar brāļiem un māsām, dalīties ar liecībām un stiprināties ticībā. Paredzētas arī aktivitātes ģimenēm ar bērniem, kā arī parakstu vākšana par ģimenes jēdziena nostiprināšanu Satversmē. Pie Doma baznīcas no plkst.13:00 notiks slavēšanas koncerts un skanēs liecības. Doma katedrālē plkst.17:00 paredzēts svinīgais dievkalpojums ar jauno palīgbīskapu konsekrēšanu, savukārt Doma laukumā no plkst.21:00 – koncerts “Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība”. Draudžu cilvēki ir īpaši aicināti ņemt dalību šajos svētkos, aicinot arī savus līdzcilvēkus, kuri nav LELB piederīgie! Lai mums visiem svētīga, priecīga un pateicības pilna ši svētku diena!

PROGRAMMA: