Lutera katedrāles “Baznīcu nakts” pasākuma programma

Ekskursijas

Gleznu izstāde

Lūgšanas vakars

Koncerts

10:00 – 24:00 – Dievnams atvērts apmeklētājiem; Iespēja uzkāpt tornī skatu laukumā
10:00 – 24:00 – Mākslinieka un LELB mācītāja Ata Bambāna gleznu izstāde “Tveramais un netveramais”
(izstāde būs skatāma līdz 30.06.)
Uzmanību: izstāde tiks izvietota baznīcas balkonā 2. stāvā.
18:00 – “Baznīcu nakts atklāšana” ar baznīcas zvana pasludinājumu
18:05 – Ekskursija pa dievnamu gida pavadībā (latviešu valodā)
18:30 – Ekskursija pa dievnamu gida pavadībā (krievu valodā)
21:00 – “Mūsu Tēvs” lūgšana un Latvijas Valsts himna “Dievs, svētī Latviju”
21:05 – Solokoncerts “Ave Maria” Maijas Kalniņas (balss, čells) izpildījumā
22:00 – Zvana pasludinājums un aicinājums uz pielūgsmes vakaru
“Esiet nomodā!” ar kopdziesmām, Svēto Rakstu lasījumiem, uzrunām un lūgšanām.