Oktobra sākumā ciemos sagaidījām Šveices vēstnieku

2.oktobrī Daugavpili apciemoja Šveices vēstnieks Konstantīns Obolenskis. Vēstnieks

Daugavpilī ieradās, lai apmeklētu vietas, kur realizējas projekti sadarbībā ar
Šveici. Īpašu interesi vēstnieks izrādīja par ērģelēm, kas atceļoja uz Mārtiņa
Lutera katedrāli no Bāzeles kā dāvinājums.

2. oktobrī Daugavpili apciemoja Šveices vēstnieks Konstantīns

Obolenskis. Vēstnieks Daugavpilī ieradās, lai apmeklētu vietas, kur realizējas
projekti sadarbībā ar Šveici. Īpašu interesi vēstnieks izrādīja par ērģelēm, kas
atceļoja uz Mārtiņa Lutera katedrāli no Bāzeles kā dāvinājums. Jāpiebilst, ka
Konstantīns pats nāk no Bāzeles un savulaik ir dzirdējis ērģeles, kad tās
skanēja “Stadtcasino” koncertzālē. Mācītājs Andis sarunā pastāstīja par ērģeļu
“ceļu” uz Latviju un nākotnes iecerēm, sakarā ar to uzstādīšanu. Vēlāk, vizītē
Daugavpils Domē par ērģeļu uzstādīšanas iespējām Konstantīns runāja arī ar
Domes priekšsēdētāju Andreju Elksniņu.

Tikšanās laikā Domē bija saruna arī par Raini, Raiņa 6.
vidusskolu, jo Raiņa vārds ir cieši saistīts gan ar Daugavpili, gan ar Šveici,
kur Rainis un Aspazija 20. gs. sākumā trimdā pavadīja daudzus gadus. Vēstniekam
bija sagatavota prezentācija par Daugavpili, kuras laikā vēstnieks iepazinās
arī ar citām pilsētas vērtībām un sasniegumiem.

0 0
Feed