Sieviešu koris “Rūta” pateicības dievkalpojumā Daugavpils Mārtiņa Lutera katedrālē svinēs savu 5 gadu jubileju

LKC sieviešu koris "Rūta" dibināts 1963. gadā. Tā pirmā vadītāja - diriģente Terēzija Broka. Kora sastāvā ir 32 dalībnieces - vidusskolu audzēknes, Daugavpils Universitātes studentes, skolotāji, pasniedzēji u.c. vecumā no 17 līdz 50 gadiem.

Šogad korim aprit jau 56 gadi. Taču jaunās skaņās koris strādā jau 5 gadus diriģentes Marutas Veļičko un kormeistares Jolantas Boreiko vadībā. Šajos piecos gados koris ir pārstāvējis pilsētu Starptautiskos koru konkursos Itālijā ( sudraba diploms), Daugavpilī "Sudraba zvani" ( I un II pakāpes diploms), festivālā Budapeštā, novadu koru skatēs ( I un Augstākā pakāpes) un citur. 


1.septembrī plkst. 10:00, pateicības dievkalpojumā Daugavpils Mārtiņa Lutera katedrālē, koris izpildīs dažādas garīgas dziesmas un liturģijas daļas. Dievkalpojums būs īpaši svinīgs, jo tajā tiks svētīti arī bērni, vecāki un skolotāji jaunajam mācību gadam. Draudze šajā dievkalpojumā aicina piedalīties ikvienu, neatkarīgi no konfesijas piederības vai ticības pārliecības.

Tāpat, koris kopā ar draudzi aicina ikvienu iesaistīties un atbalstīt ar savu ziedojumu ērģeļu uzstādīšanu katedrālē. Dievnamā būs iespēja ziedot gan anonīmi - speciālā lādītē, gan pret kvīti. Kopīgi mēs varam uzdāvināt pilsētai Latgalē lielākās ērģeles!
(Par ērģelēm vairāk vari izlasīt draudzes mājaslapā www.luterakatedrale.lv un facebook lapā)