Šogad “Baznīcu nakts” pasākums norisināsies 29. Maijā

Šogad “Baznīcu nakts” pasākums norisināsies 29. Maijā

“Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība, šīs trīs; bet lielākā no tām ir mīlestība.” Apustuļa Pāvila rakstītie vārdi 1. vēstulē Korintiešiem aicina ar ticību un cerību raudzīties pāri pandēmijas laikam un paturēt mīlestību uz Latvijai nozīmīgām baznīcas kalpošanām.

Šogad par notikuma vienojošo tēmu izraudzīti vārdi no Bībeles – “Es būšu ar tevi” (Jozuas grāmata 3:7).

Uzturot Baznīcu nakts ideju, jau otro gadu šis kristīgais kultūras notikums norisināsies atbilstoši pastāvošajiem Covid-19 pandēmijas ierobežojumiem. Pulksten 18.00 Ogres Svētās Trīsvienības baptistu baznīcā notiks vienots ekumenisks dievkalpojums ar konfesiju pārstāvju piedalīšanos un tas tiks translēts arī „Baznīcu nakts” Facebook kontā. Šogad „Baznīcu nakts 2021” aicinām draudzes iesaistīties ar baznīcu zvanu skaņām, dievkalpojumiem un video translācijā skatāmiem pasākumiem.

Jau vairāk nekā gadu arī Latvijas baznīcu draudzes ievēro valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības noteikumus. Baznīcās klātienē var notikt dievkalpojumi. Taču koncerti un citi pasākumi, kas neietilpst konfesijas liturģiskajā kārtībā, drīkst notikt tikai video tiešraidē. Tajā pašā laikā dievnami drīkst būt atvērti cilvēku individuāliem apmeklējumiem, lūgšanām. Ļoti iespējams, ka šāda kārtība būs arī maija beigās. Baznīcu nakts norises veidam ir jāatbilst tiem noteikumiem un iespējām, kādus konkrētajā brīdī paredz valstī noteiktie epidemioloģiskās drošības noteikumi.

Lai individuālo apmeklējumu skaits nebūtu pārāk liels vakara stundās, dievnami sestdienā, 29. maijā, būs atvērtui ārpus „Baznīcu nakts” tradicionālā norises laika, tas ir, sākot no pulksten 12.00 dienā. Tas dos iespēju ģimenēm un individuālajiem apmeklētājiem, kuri citādi dotos iepazīt Latvijas dievnamu sakrālā mantojuma skaistumu vakara stundās, to darīt jau pa dienu. Tādējādi individuālo apmeklējumu skaits vienmērīgi izlīdzināsies dienas garumā.

Ņemot vērā pagarināto pasākuma laiku, baznīcu zvanu kopīga zvanīšana notiks pulksten 12.00, 18.00 un 22.00, kas atbilst senajai baznīcas stundu lūgšanu tradīcijai – pusdienas, vakara un nakts lūgšanas laikam. Tāpat kā citus gadus, pulksten 21.00 notiks vienošanās kopīgai Tēvreizes lūgšanai.

Daugavpils Mārtiņa Lutera katedrāle pievienosies šim notikumam ar virtuālu ekskursiju pa dievnamu, kas tiks translēta draudzes facebook kontā. Ekskursijas paredzētas 2 dažādos laikos, kur viena no tām būs latviešu valodā, otra – krievu valodā. Sīkāka informācija sekos draudzes mājaslapā (skat. Kalendāru), “Baznīcu nakts” mājaslapā un draudzes facebook kontā. Citu dievnamu programmas un plašāku informāciju par “Baznīcu nakts” notikumu vari apskatīt www.baznicunakts.lv

Sagatavots, izmantojot www.baznicunakts.lv pieejamo informāciju.