Svinīgā dievkalpojumā ievesta jaunā draudzes padome

15. septembra dievkalpojumā, ar svinīgo solījumu un aizlūgšanu, amatā tika ievesta jaunā Draudzes padome. Kopš, decembrī no amata pienākumu izpildīšanas atteicās līdzšinējais draudzes priekšnieks, draudzi vadīja Pārvaldes komisija 3 cilvēku sastāvā – priekšnieka pienākumu izpildītājs, mantzinis un revidents.

Jaunās Draudzes padomes vēlēšanas notika 2019. gada 19. maijā, taču apstiprināta LELB Virsvaldes sēdē tā tika 13. augustā. Padomē ievēlēti 7 locekļi, kā arī 2 revidenti. Pirmajā Padomes sēdē 19. maijā tika apstiprināti amati. Padomes termiņš draudzes pilnsapulcē bija noteikts 3 gadi. Par draudzes un draudzes valdes priekšnieci ievēlēta Vita Gerasimova, par mantzini – Ilze Donika. Pēc LELB Satversmes draudzes valdes loceklis ir mācītājs Andis Lenšs. Padomes locekļi: Sandra Meškova (lūgšanu grupas vadītāja), Jolanta Boreiko (mūzikas un liturģijas nozares vadītāja), Guna Lenša (Svētdienas skolas un Jauniešu nozares vadītāja), Gaļina Boikova (diakonijas nozare), Raivis Martinsons. Revidenti: Ingrīda Poļegoško un Sandra Strode.


Vēlam Padomei Svētā Gara vadību visās lietās un izturību, nesot Dieva uzticēto kalpošanu!