Svinīgā dievkalpojumā ievesta jaunā draudzes padome

15. septembra dievkalpojumā, ar svinīgo solījumu un

aizlūgšanu, amatā tika ievesta jaunā Draudzes padome.

Kopš, decembrī no amata pienākumu izpildīšanas atteicās
līdzšinējais draudzes priekšnieks, draudzi vadīja Pārvaldes komisija 3 cilvēku
sastāvā – priekšnieka pienākumu izpildītājs, mantzinis un revidents.

Jaunās Draudzes padomes vēlēšanas notika 2019. gada 19.

maijā, taču apstiprināta LELB Virsvaldes sēdē tā tika 13. augustā. Padomē
ievēlēti 7 locekļi, kā arī 2 revidenti. Pirmajā Padomes sēdē 19. maijā tika apstiprināti
amati. Padomes termiņš draudzes pilnsapulcē bija noteikts 3 gadi. Par draudzes
un draudzes valdes priekšnieci ievēlēta Vita Gerasimova, par mantzini – Ilze
Donika. Pēc LELB Satversmes draudzes valdes loceklis ir mācītājs Andis Lenšs. Padomes
locekļi: Sandra Meškova (lūgšanu grupas vadītāja), Jolanta Boreiko (mūzikas un
liturģijas nozares vadītāja), Guna Lenša (Svētdienas skolas un Jauniešu nozares
vadītāja), Gaļina Boikova (diakonijas nozare), Raivis Martinsons. Revidenti:
Ingrīda Poļegoško un Sandra Strode.

Vēlam Padomei Svētā Gara vadību visās lietās un izturību,
nesot Dieva uzticēto kalpošanu!

0 0
Feed