Tautas lūgšanu sapulce “Dievs, svētī Latviju!” 2019

19. oktobrī, notika Starpkonfesionālā Tautas lūgšanu sapulce

„Dievs, svētī, Latviju!”. Šis pasākums, kas vieno gandrīz visus Latvijā esošos
konfesiju līderus un ticīgos, notiek jau otro reizi. Ikvienam bija iespēja
kopīgi slavēt Dievu un lūgt par Latviju.

Slavēšanu vadīja dažādu draudžu slavēšanas līderi un

piedalījās arī starpkonfesionāls kopkoris. Uzrunas teica vadošo konfesiju
bīskapi, pārstāvji un garīgie vadītāji – Romas katoļu baznīcas kardināls Jānis
Pujats, Romas katoļu baznīcas Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs
Stankevičs, Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags,
Latvijas Baptistu draudžu savienības bīskapa Kaspara Šterna pārstāvis – Rīgas
Āgenskalna baptistu draudzes mācītājs Edgars Mažis, Rīgas Mateja baptistu draudzes
mācītājs, Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ex-ministrs un Rīgas
domes deputāts Ainars Baštiks, Latvijas Apvienotās Metodistu Baznīcas
superintendants Edgars Šneiders, Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienības
bīskaps Modris Ozolinkevičs, Draudzes “Jaunā Paaudze” Latvijā vecākais mācītājs
Aleksejs Ļedjajevs, Pestīšanas armijas Reģionālā vadītāja Roberta Tuftstroma
vietniece, Kapteine Sāra Ilsters, Evaņģēliskās ticības kristiešu draudžu centra
“Dzīvības avots” bīskaps Rufus Adžiboje, draudzes “Kristus Pasaulei” vecākais
mācītājs un pasākuma organizators Mārcis Jencītis.

Pasākuma beigās izskanēja evaņģēlija vēsts un aicinājums
kopīgā lūgšanā nožēlot grēkus un pieņemt Jēzu Kristu par savu Glābēju.
Noslēgumā mācītāji aizlūdza par cilvēku vajadzībām.

Šogad bija iespēja arī parakstīt „Pateicības vēstuli valsts
vadītājiem”. Vēstules mērķis ir pateikties Latvijas valdībai par līdz šim
paveikto darbu, par saglabāto himnu „Dievs, svētī Latviju!”, latviešu valodu,
reliģijas un vārda brīvību, kristīgām un ģimenes vērtībām un citiem labiem
darbiem un lēmumiem mūsu valsts labā. Pateicības vēstuli ir iespējams parakstīt
arī elektroniski portālā parlatviju.lv, kā arī to varēs parakstīt papīra
formātā draudzēs.

Nākamais Tautas Lūgšanu sapulces pasākums notiks 2020. gada
17. oktobrī. Nāc pats un aicini draugus!

Pasākuma tiešraides video var noskatīties šeit:

Bildes no pasākuma: https://bit.ly/2Pdi3En

Atbalsti pasākumu arī finansiāli:
https://dievssvetilatviju.info/ziedojumi/

Vairāk informācijas: https://dievssvetilatviju.info/


/Raksts un foto no Tautas lūgšanu sapulces facebook lapas/

0 0
Feed