Visā Latvijā šogad tiks stādīti “Glika ozoli”

Atzīmējot reformācijas piecsimtgadi Latvijā un Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas (LELB) simto dzimšanas dienu, 2022.gadā dažādās Latvijas vietās uzsākta ozolu stādīšana, kas izaudzēti no Johana Ernsta Glika pirms vairāk nekā 300 gadiem Alūksnē stādīto ozolu zīlēm. (Johans Ernsts Gliks (1652 — 1705) pirmais pārtulkojis Bībeli latviešu valodā)

2016.gada rudenī, sākot atzīmēt Reformācijas piecsimtgadi pasaulē, tika salasītas zīles no Glika ozoliem pie Alūksnes mācītājmuižas. Tās tika nodotas Latvijas valsts mežu Jelgavas kokaudzētavai, un izaugušie jaunie ozoli no 29.aprīļa tiek stādīti visā Latvijā. Ozolus stāda gan pie baznīcām un draudžu mājām, gan arī sadarbībā ar vietējām pašvaldībām parkos, alejās, pie skolām un citās publiskās vietās ar novēlējumu - lai ozoli izplatās pa visu Latviju, kā izplatījās Dieva vārds līdz ar Ernsta Glika tulkoto Bībeli.

Sadarbībā ar A/S “Latvijas valsts meži” un LELB Mežu fondu, vietējām draudzēm un pašvaldībām, šī gada aprīlī un maijā paredzēts iestādīt Glika ozolus 52 vietās visā Latvijas teritorijā. 16 stādīšanas vietas ir atlasītas sadarbībā ar vietējām un novadu pašvaldībām. Pārējie ozolu stādi turpinās augt Latvijas valsts mežu kokaudzētavā Jelgavā, gaidot rudens stādīšanu.

Glika ozols pie katedrāles tiks svinīgi iestādīts 8. maijā – Mātes jeb Ģimenes dienā- pēc dievkalpojuma (dievkalpojuma sākums plkst. 10:00). Tas ir zīmīgi sakritis, jo ozoli simbolizē spēku, izturību, ilgmūžību un varenību, tāpat kā mūsu ģimenes ir mūsu Latvijas spēks un mūsu nākotne!

2022.gadā Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca atzīmē Reformācijai Latvijā 500 un LELB 100 gadu jubilejas. Reformācija Eiropā aizsākās 1517.gadā, Latvijā (toreiz Livonijā) tā ienāca 1522.gadā, nesot līdzi ne tikai baznīcas reformas, bet arī strauju izglītības, rakstniecības un kultūras uzplaukumu.
Jubilejas gada ietvaros tiek realizēti divi vērienīgi projekti – “Reliģisks teksts kā laikmetīgs vides objekts” un “Glika ozoli”, kā arī vēl vairāki pasākumi Rīgā un visa Latvijā:

12.jūnijā – Reformācijai Latvijā 500
16.jūlijā – LELB dzimšanas diena – Baznīcas dienas
31.oktobrī – Reformācijas diena.

Detalizēta pasākumu programma atrodama LELB mājas lapā:
http://www.lelb.lv/lv/?ct=projekti_un_pasakumi
Raksts tapis, izmantojot LELB informācijas avotus