<<… kas meklē, atrod, kas klauvē, tam atvērs.>> Lk.11:10

Uzdot savus jautājumus

Draudzes priekšnieks

Vita Gerasimova

Mantzinis

Ilze Donika

Draudzes padomes locekļi:

Raivis Martinsons
Jolanta Boreiko
Gaļina Boikova
Guna Lenša
Sandra Meškova

Nozaru vadītāji:

Guna Lenša (Svētdienas skola)
Jolanta Boreiko (Mūzika un Liturģija)
Luīze Donika (Jauniešu darbs)

Šeit Jums ir iespēja uzdot savus jautājumus draudzes mācītājiem, bīskapam, draudzes priekšniekam, padomes locekļiem un nozaru vadītājiem. 

hCaptcha

PASĀKUMI

ĪSCEĻI