<<… kas meklē, atrod, kas klauvē, tam atvērs.>> Lk.11:10

Uzdot savus jautājumus

Draudzes priekšnieks

Vita Gerasimova

Mantzinis

Ilze Donika

Draudzes padomes locekļi:

Raivis Martinsons
Jolanta Boreiko
Gaļina Boikova
Guna Lenša
Sandra Meškova

Nozaru vadītāji:

Guna Lenša (Svētdienas skola)
Jolanta Boreiko (Mūzika un Liturģija)
Luīze Donika (Jauniešu darbs)

Šeit Jums ir iespēja uzdot savus jautājumus draudzes mācītājiem, bīskapam, draudzes priekšniekam, padomes locekļiem un nozaru vadītājiem. 

PASĀKUMI

1.11. 10:00 - Dievkalpojums

5.11. 17:00 - Lūgšanu grupa

8.11. 10:00 - Dievkalpojums

12.11. 17:00 - Lūgšanu grupa

15.11. 10:00 - Dievkalpojums

19.11. 17:00 - Lūgšanu grupa

22.11. 10:00 - Dievkalpojums

26.11. 17:00 - Lūgšanu grupa

29.11. 10:00 - Dievkalpojums

Mēneša lozungs

Jūs mirdzat kā zvaigznes pasaulē. Stingri turiet dzīvības Vārdu. (Flp 2:15–16)

ĪSCEĻI