<<… kas meklē, atrod, kas klauvē, tam atvērs.>> Lk.11:10

Uzdot savus jautājumus

DRAUDZES GARĪGĀ UN SAIMNIECISKĀ VADĪBA

Daugavpils diecēzes bīskaps Einārs Alpe


Draudzes mācītājs, prāvests, katedrāles dekāns Andis Lenšs

Draudzes priekšnieks
Andrejs Rudāns

Mantzinis
Egīls GribačenoksDRAUDZES PADOMES LOCEKĻI:

Sandra Strode
Angelika Paškeviča
Valērijs Dombrovskis
Ilze Donika
Raivis Martinsons
Vita Gerasimova
Jolanta Boreiko
Tālivaldis Kalvāns
Elīna Škutāne

NOZARU VADĪTĀJI:

Guna Lenša (Svētdienas skola)
Jolanta Boreiko (Baznīcas mūzika)
Andrejs Rudāns (Saimnieciskie darbi)

Šeit Jums ir iespēja uzdot savus jautājumus draudzes mācītājiem, bīskapam, draudzes priekšniekam, padomes locekļiem un nozaru vadītājiem.

PASĀKUMI

7.07. 10:00 - Dievkalpojums

11.07. 17:00 – Lūgšanu grupa

14.07. 10:00 - Dievkalpojums

18.07. 17:00 – Lūgšanu grupa

21.07. 10:00 - Dievkalpojums

25.07. 17:00 – Lūgšanu grupa

28.07. 10:00 - Dievkalpojums

DIENAS LOZUNGS #10

Redzi, kāda ir Dieva laipnība un Dieva bardzība! (Rm 11:22)

Sākuma datums: 09/07/2019 00:00

Beigu datums: 10/07/2019 00:00

ĪSCEĻI