<<… kas meklē, atrod, kas klauvē, tam atvērs.>> Lk.11:10

Uzdot savus jautājumus

DRAUDZES GARĪGĀ UN SAIMNIECISKĀ VADĪBA

Daugavpils diecēzes bīskaps Einārs Alpe


Draudzes mācītājs, prāvests, katedrāles dekāns Andis Lenšs

Draudzes priekšnieks
Andrejs Rudāns

Mantzinis
Egīls GribačenoksDRAUDZES PADOMES LOCEKĻI:

Sandra Strode
Angelika Paškeviča
Valērijs Dombrovskis
Ilze Donika
Raivis Martinsons
Vita Gerasimova
Jolanta Boreiko
Tālivaldis Kalvāns
Elīna Škutāne

NOZARU VADĪTĀJI:

Guna Lenša (Svētdienas skola)
Jolanta Boreiko (Baznīcas mūzika)
Andrejs Rudāns (Saimnieciskie darbi)

Šeit Jums ir iespēja uzdot savus jautājumus draudzes mācītājiem, bīskapam, draudzes priekšniekam, padomes locekļiem un nozaru vadītājiem.

PASĀKUMI


09.05. 17:00 Lūgšanu grupa

12.05. 10:00 Dievkalpojums

13.05. 19:00 Alfa kurss

16.05. 17:00 Lūgšanu grupa

19.05. 10:00 Dievkalpojums

20.05. 19:00 Alfa kurss

23.05. 17:00 Lūgšanu grupa

26.05. 10:00 Dievkalpojums

27.05. 19:00 Alfa kurss

30.05. 17:00 Lūgšanu grupa

DIENAS LOZUNGS #10

Lai katra mēle apliecinātu, ka Kungs ir Jēzus Kristus Dievam Tēvam par slavu. (Flp 2:11)

Sākuma datums: 13/05/2019 00:00

Beigu datums: 14/05/2019 00:00

ĪSCEĻI