<<… kas meklē, atrod, kas klauvē, tam atvērs.>> Lk.11:10

Uzdot savus jautājumus

DRAUDZES GARĪGĀ UN SAIMNIECISKĀ VADĪBA

Daugavpils diecēzes bīskaps Einārs Alpe


Draudzes mācītājs, prāvests, katedrāles dekāns Andis Lenšs

Draudzes priekšnieks
Andrejs Rudāns

Mantzinis
Egīls GribačenoksDRAUDZES PADOMES LOCEKĻI:

Sandra Strode
Angelika Paškeviča
Valērijs Dombrovskis
Ilze Donika
Raivis Martinsons
Vita Gerasimova
Jolanta Boreiko
Tālivaldis Kalvāns
Elīna Škutāne

NOZARU VADĪTĀJI:

Guna Lenša (Svētdienas skola)
Jolanta Boreiko (Baznīcas mūzika)
Andrejs Rudāns (Saimnieciskie darbi)

Šeit Jums ir iespēja uzdot savus jautājumus draudzes mācītājiem, bīskapam, draudzes priekšniekam, padomes locekļiem un nozaru vadītājiem.

PASĀKUMI

11.08. 10:00 Dievkalpojums

15.08. 17:00 Lūgšanu grupa

18.08. 10:00 Dievkalpojums

22.08. 17:00 Lūgšanu grupa

25.08. 10:00 Dievkalpojums

29.08. 17:00 Lūgšanu grupa

DIENAS LOZUNGS #10

Redzi, kāda ir Dieva laipnība un Dieva bardzība! (Rm 11:22)

Sākuma datums: 09/07/2019 00:00

Beigu datums: 10/07/2019 00:00

ĪSCEĻI